Autogene drainage bij kinderen

Autogene drainage is een techniek ontwikkeld door Jean Chevaillier met als doel de longen vrij te maken van mucus (slijmen).  Dit is een techniek die gebruik maakt van de expiratoire luchtstroom (uitademing) om het mucus te mobiliseren en te evacueren.  De therapeut verkleint het longvolume door de borstkas aan te drukken.  De mate waarin het longvolume moet verkleinen is afhankelijk van waar de slijmen zich in de luchtwegen bevindt.

Bij (pasgeboren) baby's en jonge kinderen worden deze technieken toegepast om hen te helpen de 'slijmpjes' kwijt te geraken. Baby's en jonge kinderen zijn nog niet in staat de ademhalingsoefeningen zelf uit te voeren. Daarom wordt hier gesproken van geassisteerde autogene drainage. De handen van de therapeut zullen hen verplichten om zo op een manier te gaan ademen dat de slijmen loskomen en dat ze deze dan ook ophoesten.

Indicaties zijn:

  • mucoviscidose
  • primaire ciliaire dyskinesie
  • COPD
  • astma
  • hyperventilatie
  • bronchiolitis of bronchitis
  • pneumonie en bronchopneumonia
  • bronchiëctasiën
  • bronchopulmonaire dysplasie (bij prematuren)
  • ...
ademhaling