Psychomotorische therapie is er op gericht de basismotorische en psychomotorische eigenschappen van het kind te verbeteren.   Dit betreft kinderen van 3 tot 16 jaar.  De volgende zaken kunnen verbeterd worden in therapie:

 • fijne motoriek
 • grove motoriek
 • schrijfmotoriek
 • visuomotoriek (herkennen en kopiëren van figuren, lijnen,...)
 • ruimtelijke oriëntatie en structuratie (de plaats in de ruimte kennen wat belangrijk is voor lezen en rekenen)
 • lichaamsschema (kennis van lichaam en houdingen)
 • lateralisatie (links en rechts kennis en de mogelijkheid om in verschillende werkrichtingen te kunnen werken)
 • ...
Hoppet-178

Eerst wordt tijdens een verkennend gesprek de probleemstelling duidelijk gemaakt.  Afhankelijk van de probleemstelling kan dan overgegaan worden tot het afnemen van enkele gestandaardiseerde testen om een beter beeld te krijgen van het psychomotorisch functioneren.  Op basis van het resultaat wordt dan beslist om al of niet te starten met therapie en wordt indien nodig een behandelplan opgemaakt.   Na 6 maanden volgt dan een evaluatie.  Dit alles wordt in nauw overleg gedaan met de ouders en school.

Psychomotorische therapie kan toegepast worden bij :

 • kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand
 • kinderen met DCD (developmental coördination disorder)
 • kinderen met leerstoornissen
 • kinderen met lateralisatiestoornisssen
 • kinderen met visuomotorische stoornissen
 • ...
Hoppet-035

Maak een afspraak

Wil je een afspraak maken in onze kinepraktijk? Dat kan via telefoon of via onderstaande knop.

Afspraak maken