In het voorjaar van 2024 volgt Peter de basiscursus "bobath concept". 15 dagen lang worden we ondergedompeld in het "bobath concept". De cursus bestaat uit een gedeelte theorie, praktijk, patiëntendemonstraties en behandeling van patiënten met een niet aangeboren hersenletsel.

Dit concept wordt toegepast bij mensen met een centraal verworven neurologische aandoening zoals MS, CVA,... . Het concept maakt gebruik van specifieke facilitaties om patiënten met een hersenletsel normale bewegingspatronen aan te leren. Door middel van redeneren en observeren wordt de geschikte omgeving gecreëerd om optimaal te revalideren. Patiënten krijgen ook "huiswerk" om zelf verder te oefenen in de thuissituatie.

Hoppet-079