Spierziekten of neuromusculaire aandoeningen omvatten aandoeningen die gepaard gaan met een gestoorde spierfunctie. Dit kan door een aandoening van de spier zelf ofwel door indirect door ziekte van de zenuwen of neuromusculaire 'koppeling'. Er zijn honderden spierziekten .

Multidisciplinaire zorg is erg belangrijk bij de behandeling van neuromusculaire aandoeningen. Opvolging in een NMRC (neuromusculair referentiecentrum) is aangewezen.

De kinesitherapeutische behandeling bestaat uit een oefenprogramma waarbij gezorgd wordt dat de conditie, evenwicht en kracht van de niet aangetaste spieren onderhouden wordt. Ook worden er oplossingen gezocht voor problemen die u hinderen in het dagdagelijks functioneren. Indien er respiratoire of bulbaire zwakte aanwezig is, worden er spierversterkende oefeningen gegeven voor de ademhalingsspieren. Indien het moeilijk is om secreties op te hoesten worden er ook technieken aangeleerd om dit te vergemakkelijken.