Hoppet-037

Fysieke activiteit is een een belangrijk deel in de behandeling van de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson gaat gepaard met motorische en niet motorische symptomen. Stijfheid, bewegingstraagheid en tremor zijn de meest voorkomende motorische problemen. Fysieke oefenvormen zoals hydrotherapie, evenwichtstraining, dans, conditionele training en lenigheidsoefeningen hebben allemaal een positieve invloed op het motorische functioneren van de patiënt alsook op de kwaliteit van het leven. Deze review leert ons ook dat er weinig verschil zit tussen de verschillende oefenvormen. Fysiek activiteit veroorzaakt geen ongewenste effecten zoals bv. verergering van pijn of vallen. Naast medicatie is bewegen dus een belangrijke pijler in de behandeling van zv Parkinson!

Ernst M, Folkerts A-K, Gollan R, Lieker E, Caro-Valenzuela J, Adams A, Cryns N, Monsef I, Dresen A, Roheger M, Eggers C, Skoetz N, Kalbe E. Physical exercise for people with Parkinson’s disease: a systematic review and network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023, Issue 1. Art. No.: CD013856. DOI: 10.1002/14651858.CD013856.pub2.

Hoppet-004
Hoppet-035

Maak een afspraak

Wil je een afspraak maken in onze kinepraktijk? Dat kan via telefoon of via onderstaande knop.

Afspraak maken